Adres
ul. Kościuszki 27, 99-352 Dąbrowice
+48 575 700 682
kontakt@domzbala.online
GODZINY PRACY
Pon-Pią: 8-18

Rodo - Dom z bala

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest MR Company Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń NIP: 8792699970 z siedzibą w ul. Kościuszki 27, 99-352 Dąbrowice.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997„o ochronie danych osobowych” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych” w celu:

– niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a Mr Company Sp. z o.o.

– niezbędnym do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,

– niezbędnym do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

lub za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów.

W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do momentu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków pranych przewidzianych innymi przepisami prawa, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, bez Twojej zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania , a także, w zakresie
wynikającym z przepisów, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Opracowana przez Administratora szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego znajduje się w siedzibie MR Company Sp. z o.o. Sp. K. Dom z bala.online ul. Kościuszki 27, 99-352 Dąbrowice. i jest dostępna do wglądu w siedzibie MR Company na Twój wniosek.